Søg støtte

Her finder du en oversigt over en række danske organisationer, som med støtte fra Det Arabiske Initiativ administrerer fonde og puljer til samarbejdsprojekter mellem partnere fra Danmark og MENA-regionen.

 

Dansk Ungdoms Fællesråd – MENA-puljen

Alle DUFs medlemsorganisationer kan søge støtte fra MENA-DK Puljen til projekter i Mellemøsten og Nordafrika, samt søge om støtte til projekter i udviklingslandene igennem Projektpuljen. Projekter skal bidrage til, at ungdomsorganisationer i udviklingslandene og MENA-regionen får styrket kapacitet og øget indflydelse på de samfund, de indgår i.

DUFs to puljer støtter følgende syv projekttyper.

 • Partneridentifikation (max 40.000 kr.) Find den rette partnerorganisation.
 • Forundersøgelse (max 40.000 kr.) Undersøg idéer og udvikl et projekt sammen.
 • Pilotprojekt (max 150.000 kr.) Afprøv en ny ide eller lav et mindre projekt.
 • Partnerskabsprojekt (max 750.000 kr.) Lav et større eller længerevarende projekt.
 • Ungdomslederudveksling (rimelige og nødvendige udgifter til udvekslingen). Tilknyt fuldtidsfrivillige til jeres pilotprojekt eller partnerskabsprojekt.
 • Partnerskabsudvikling (max 50.000 kr) Mød med jeres partner og udvikl jeres partnerskab.
 • Netværksaktivitet (max 50.000 kr.) Jeres partner kan deltage i netværksaktiviteter.

Der er fem årlige ansøgningsfrister: Den 1. februar, den 1. april, 1. juni, 1. september og den 1. november.

Læs mere om puljerne på DUF’s hjemmeside.

 

KVINFO – Minipulje
KVINFO administrerer puljen Pool for Dialogue and Cooperation on Gender and Women’s Rights, hvis formål er at støtte samarbejdet mellem civilsamfundet i Danmark og Mellemøsten og Nordafrika.
Puljen støtter samarbejdet mellem civilsamfundet i Danmark og den arabiske verden gennem projekter der sigter på at fremme kvinders rettigheder og position i samfundet samt debat om kønsrelaterede emner i Mellemøsten og Nordafrika.
Det er et krav til alle projekter, at de udføres og organiseres i et partnerskab mellem mindst én partner i den arabiske verden og mindst én partner i Danmark.

Puljen støtter projekter med budget på mellem 5.000 og en million kroner i følgende kategorier:

 • Etablering af partnerskaber og fælles projekter mellem danske og arabiske partnere.  Rammen for denne kategori er et budget på mellem DKK 5.000 og 30.000.
 • Mindre partnerskabsprojekter med et budget på mellem DKK 30.000 og 100.000 inklusiv pilot projekter målrettet udvikling af fælles kapacitet til at udføre større projekter.
 • Større partnerskabsprojekter med et budget på mellem DKK 100.000 og 1.000.000.

Ansøgninger behandles løbende.

Læs mere om puljen og ansøgning på KVINFO’s hjemmeside.

 

Mellemfolkeligt Samvirke – Unge-Mellemøstpuljen

Puljen støtter ungdomsprojekter mellem danske og mellemøstlige/nordafrikanske organisationer. Det overordnede mål med puljen, og dermed også med projekterne, er at styrke unge mænds og kvinders, ungdomsgruppers og civilsamfundsorganisationers kapacitet til og muligheder for at deltage i politiske og sociale forandringer, som en del af lokale demokratiserings- og reformprocesser.

Projekter der støttes:

 • Partnerskabsidentifikationsprojekter (op til kr. 30.000)
 • Pilotprojekter (op til kr. 100.000)
 • Partnerskabsprojekter (op til kr. 1.000.000)

Der er tre årlige ansøgningsfrister til puljen: 1.januar, 1. maj og 1. september. Ansøgninger om pilotprojekter kan indsendes løbende.

Læs mere puljen og kriterierne på Mellemfolkeligt Samvirkes hjemmeside.

The Fund for Academic Cooperation and Exchange (FACE)

Puljen støtter akademisk samarbejde mellem Danmark og MENA-regionen til partnerskabsprogrammer, akademisk udveksling, konferencer og møder m.m.

Der er to puljer:

– pulje for bevillinger mellem 50.000 kr. og 2.000.000 kr. årligt, som har frist d. 30. marts 2016.

– pulje for bevillinger på op 50.000 kr, hvor ansøgnigner modtages løbende frem til 1. marts 2017.

Se mere på hjemmesiden www.face-programme.dk