Om Det Arabiske Initiativ

الجمعية تعمل في عدة مشاريع تنموية ومعرفية في اليمن
Foto: Nidal Abu Arif

Den danske regering tog i 2003 initiativ til at understøtte reform- og demokratiseringsprocesser i Mellemøsten og Nordafrika (MENA-regionen) og samtidig at styrke dialogen med den arabiske verden gennem dansk-arabiske partnerskaber. Udgangspunktet var de udviklingsmål, som UNDP’s Arab Human Development Report fra 2002 havde udpeget som afgørende for regionens udvikling. Initiativet har siden da været en grundpille i dansk udenrigspolitik i forholdet til MENA-regionen.

I april 2013 blev der udarbejdet en ny strategisk ramme for Det Arabiske Initiativ 2013-2016, som er tilpasset de nye forhold i regionen. Udover at bygge videre på de eksisterende og vigtige partnerskaber mellem arabiske og danske organisationer, som sammen arbejder for bl.a. at styrke menneskerettigheder, medier og kvinders stilling i samfundet, indeholder den også støtte til direkte demokratiindsatser samt til indsatser, der kan skabe jobmuligheder på både kort og lang sigt.

Dette element er tilføjet i erkendelse af, at den svage økonomi og massive arbejdsløshed vil være en kæp i hjulet for succesfulde demokratiske transitioner i lande som Egypten og Tunesien. Et andet nyt element består i at styrke samarbejdet mellem EU og den arabiske verden gennem en forstærket dansk indsats i EU og andre internationale organisationer.

Målsætningerne om dialog og reform søges opfyldt i samarbejde med danske, arabiske og internationale organisationer og myndigheder. Deres indsatser falder inden for de fire temaer: Menneskerettigheder og god regeringsførelse, ligestilling, videnssamfund og økonomisk vækst og jobskabelse. De tre første er inspireret af de hovedudfordringer, som arabiske forskere pegede på i UNDP’s Arab Human Development Report fra 2002. Det fjerde tema blev tilføjet i 2011 efter omvæltningerne i regionen, også kendt som ”Det Arabiske Forår”.

MENNESKERETTIGHEDER OG GOD REGERINGSFØRELSE

Støtte til demokratiseringsprocesser, forebyggelse af tortur, styrkelse af menneskerettigheder og især unges politiske deltagelse. Bevilling i alt (2011-14): 352 mio. kr.

Partnerorganisationer: UNDP, Centre for Humanitarian Dialogue, Institut for Menneskerettigheder, Dansk Ungdoms Fællesråd, MS Actionaid Danmark, Dignity samt Euro-Mediterranean Human Rights Network.

LIGESTILLING

Støtte til lovgivningsmæssige tiltag, der sikrer ligestilling, styrkelse af kvinders politiske og økonomiske deltagelse samt forebyggelse af vold mod kvinder. Bevilling i alt (2011-14): 75 mio. kr.

Partnerorganisationer: Kvinfo, Kvinderådet, Landsorganisationen af Kvindekrisecentre, Danner.

VIDENSSAMFUND

Støtte til uafhængige medier, kritisk og uafhængig akademisk forskning samt interkulturel og interreligiøs dialog. Bevilling i alt (2011-14): 184 mio. kr.

Partnerorganisationer: International Media Support, Danmission, Dansk Egyptisk Dialoginstitut, Syddansk Universitet.

ØKONOMISK VÆKST OG JOBSKABELSE

Støtte til jobskabelse, små og mellemstore virksomheder samt arbejdsmarkedsreformer og social dialog. Bevilling i alt (2011-14): 230 mio. kr.

Partnerorganisationer: Verdensbanken, Den Afrikanske Udviklingsbank, Dansk Industri, Ulandssekretariatet.

På denne hjemmeside kan du læse mere om, hvad indsatsen går ud på helt konkret i form af aktiviteter og samarbejdsprojekter i regionen. Ved at holde øje med kommende begivenheder i kalenderen, kan du møde besøgende fra de arabiske partnerorganisationer og deltage i debatter og andre begivenheder arrangeret under Det Arabiske Initiativ.